Počítačové architektury & diagnostika 2019

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Hotel Port  4. – 6. 9. 2019

Úvod

V Libereckém kraji v Doksech u Máchova jezera, v hotelu Port pořádá České vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií, 17. ročník česko-slovenského odborného semináře zaměřeného na návrh a diagnostiku elektronických obvodů a systémů. Seminář navazuje na předchozí ročníky, Stachy 2018, Smolenice 2017 a další.

Hotel1
Hotel2
Hotel3
Hotel4

Cílem semináře je vytvořit neformální prostředí, kde se budou doktorandi informovat o výsledcích své práce formou příspěvku ve sborníku a ústní prezentace. Prezentace je následována tvůrčí diskusí s fórem školitelů a doktorandů. Příspěvky jsou recenzované a po prezentaci recenzent příspěvku vede diskusi.

Doktorand může získat zpětnou vazbu k své práci. Samozřejmostí je navázání neformálních i profesionálních vztahů s lidmi z jednotlivých pracovišť ČR a SR.

Nejlepší práce jsou hodnocené podle zaměření a kvality pro každý ročník doktorského studia a jsou oceněné cenou Prof. J. Hlavičky. Prof. Hlavička byl zakladatelem seminářů konajících se v 80. letech ve Zvíkovském Podhradí tematicky zaměřeních na počítačové architektury a diagnostiku číslicových obvodů, ve kterých byl jmenovaný prof. Hlavička celosvětově uznávaným odborníkem.